Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

OK1TO: RF 10 aneb Magic band za pár korun

Tento článek si bere za cíl představit technicky zajímavou radiostanici nyní dostupnou za přijatelnou cenu a použitelnou v radioamatérském provozu. V žádném případě nemá vyvolat dojem, že oslavuje smutnou dobu, kdy byla vyvinuta a používána.

Patřím ke generaci, která byla donucena si vyzkoušet tento - ve své době nadčasový - TRX koncem 80-tých let minulého století na vojně, a zatoužil jsem si jej z nostalgie pořídit pro pokusy na amatérském pásmu 50 MHz. V Holicích na bleším trhu mi padla do oka radiostanice RF 10, kterou jsem po nezbytném smlouvání koupil. Protože se jedná o radiostanici se zajímavými parametry a užitnou hodnotou, uvádím pár informací z provozu, použití, rad a tipů. Dále uvádím orientační "burzovní" ceny příslušenství.

Tato stanice je nyní vyřazována a různí prodejci armádních přebytků ji za rozumnou (600,-) i nerozumnou (3000,-) cenu prodávají. Dále se dá přikoupit nejrůznější poměrně zajímavé příslušenství. Externí PA 10 W (2500), linkový přístroj pro připojení polního telefonu (500,-), nabíjecí stanice (800,-), síťový zdroj (1000,-).

TRX se skládá ze samotné stanice, 6 V akumulátorového bloku s pěti články 1,2 V 4000 mAh. V horním víku akubloku je tavná pojistka 4 A. Pro jednoduchost je provedena z tavného drátku. Další pojistka je dosažitelná po odmontování skříňky stanice na její spodní straně. Náhradní pojistkový drátek je v krabičce s příslušenstvím. Dále se k stanici připojuje mikrotelefon a jsou zde dva anténní konektory - BNC a konektor pro prutovou anténu.

Přijímač RF10 je superhet s dvojím směšováním 455 kHz a 6,2 MHz. Vstupní filtr je v širokém rozsahu použitých kmitočtů laděný. Armádní použití určilo jako NF měnič mikrotelefon, podobný, jako se používal u VR 22. Radiostanice je laditelná od 44,000 MHz do 53,975 v krocích po 25 kHz. Amatérské pásmo 50 MHz je uprostřed rozsahu a dá se předpokládat, že TRX zde bude mít lepší než udávané parametry.

Udávaná citlivost je 0,5 µV. Selektivita je víc než dostatečná a dvě stanice vzdálené několik metrů pracující na sousedních kanálech se neruší. Na rozdíl od ruských vojenských stanic se zde v případě ne zcela pečlivého naladění spojení nenavázalo. Takových vlastností, mezi vojáky ceněných, se později dosahovalo jednoduchou úpravou, a to náhradou krystalového filtru 6,2 MHz kondenzátorem 220 pF.

Vf výkon je cca 1 - 2 W. PA je konstruován "idiotensicher" a kromě masivního přepětí nebo úderu blesku jej nic nezničí. Koncový tranzistor by zvládl i výkon vyšší, ale limitem je zde výkon měniče napětí.


Antény:

V příslušenství soupravy je několik antén: Zkrácená anténa 0,1 λ, prutová anténa λ /4, závěsná anténa λ/2, a polorhombická anténa 5 λ dlouhá, která má zisk okolo 8dBi. S prutovou anténou je udávaný dosah cca 5 km, ale jako radioamatéři víme, co na VKV provede s dosahem ES vrstva, na 50 MHz vznikající v létě téměř každý den. Tropo spojení v otevřené krajině bez přímé viditelnosti je do 20 km. S polorhombickou anténou je zaručený dosah 30 km, protože se ale dosah uvádí pro stanovený odstup od šumu, bude skutečný dosah, kdy lze navázat QSO, delší. Polorhombická i závěsná λ/2 anténa jsou navinuty na šikovných navijácích z PVC. 30 m dlouhý vodič je velmi pevný a říká si o využití jako zářič portablové KV antény.

Obvodové řešení radiostanice navržené koncem 70-tých let je poznamenáno nedostatkem potřebných součástek na naší straně železné opony. Fázový závěs používá desítky "žravých" TTL integrovaných obvodů napájených 5 V. Ostatní obvody by však s 6 V napájením nepracovaly uspokojivě a proto je použit měnič 6/20 V. Pro úsporu proudu pak lze přijímač nastavit do pulsního režimu, kdy se zapne fázový závěs jednou za vteřinu na několik desítek milisekund.

TRX má celkem strohý panel. Kromě 3 přepínačů nastavujících kmitočet je zde jediný přepínač provozu. V levé krajní poloze je stanice vypnuta, v druhé poloze je zapnut pulsní provoz se sníženou hlasitostí, v další poloze je opět zapnut pulsní provoz s maximální hlasitostí. V čtvrté poloze je vypnut pulsní příjem a přijímač má šumět se sníženou hlasitostí. V poslední poloze je opět pulsní příjem vypnut, hlasitost je maximální a při vysílání se rozsvítí zelená kontrolka indikující vf napětí na konektoru. Další kontrolka na panelu je červená a signalizuje vybité baterie. Na rozdíl od moderních přístrojů, kdy elektronika při podpětí vypne přístroj, je zde pouze podpětí signalizováno a nechává na vůli uživatele, zda chce použít poslední mAh z akumulátoru. Dále jsou na panelu dva anténní konektory. Poslední konektor je mikrotelefonní. Pro případné experimenty s mikrofony je třeba pamatovat, že spínač RX/TX je přepínací.

Panel RF10

Pokud se rozhodnete obstarat si RF10, jistě bude ke koupi u prodejců armádních přebytků a zcela jistě na nejrůznějších burzách u příležitosti radioamatérských setkání. V Holicích ´03 bylo možné koupit na začátku burzy soupravu za 1.500,- Kč. V sobotu odpoledne při závěru burzy se mi zadařilo po delším smlouvání koupit zánovní soupravu s novými akumulátory VARTA a všemi anténami za 500,-Kč. Na výběru a kontrole stavu příslušenství záleží. Vyplatí se koupit náhradní akumulátor/y (100,-), náhradní mikrotelefon (120,-), náhradní závěsnou anténu (30,-), která má zářič připojen 2m dlouhým koaxiálem a kterou lze zavěsit ve výšce v místě odkud vysíláme častěji, případně polorhombickou anténu (100,-) a nabíjecí konektor na akumulátor (20,-). Na pouzdru akumulátoru by měl být skladový lístek. Pokud není odřený, že se jedná o akumulátor, který nebyl nasazen v provozu. Dále by tam měla být samolepka s údaji o datech nabíjení. Podle vojenského předpisu se měl akumulátor po 3 měsících vybít a nabít. Články jsou při pravidelné údržbě i po 10 letech použitelné. Původní články - Bateria Slaný - mají také pod průhledným obalem jednotlivých článků lístek s datem výroby.

Po připojení akumulátoru a mikrotelefonu přepneme přepínač do pravé krajní polohy. Měl by se ozvat šum ze sluchátka. Po přepnutí na vysílání by se měla rozsvítit zelená kontrolka indikující vf výkon na anténním konektoru. Nemáme-li jinou možnost kontroly, řídíme se tím, že radiostanice vysílá, šumí a má kompletní příslušenství. Na burzách je obvykle více prodejců. Jejich zdroje neznám, je ale obvyklé, že pokud nabízejí použité stanice se zničeným příslušenstvím a zničenými akumulátory, těžko se mezi desítkou stanic najde funkční. Naopak pokud má někdo zdroj radiostanic, které byly uloženy jako záloha, jsou použitelné všechny.


Náměty na úpravy:

Pokud se rozhodnete zasahovat do radiostanice pájkou, pamatujte, že radiostanice skončí na půdě a jednou bude mít (možná) historickou hodnotu. V roce 1993 bych si "urazil ruce" za to, že jsem v roce 1978 předělával německý audion TORN Eb z roku 1941, který bylo možné vyměnit za plnohodnotný KV TRX. Možností je např. přistavět externí PA např. z RDST VR 20 pro pásmo 46 MHz (všechnu elektroniku kromě měniče a obvodů PA vyhodit, implantovat dvoutranzistorový VF VOX pro přepínání RX/TX). Pro příjem na CW/SSB vložit BFO laditelný na 455 kHz ± 3kHz, případně lehce rozlaďovat referenční oscilátor, aby bylo možné pracovat mimo přesné kanálové kmitočty.

Před prvními pokusy si zjistěte, jak budou Vaši sousedé snášet rušení televize. Dále pak, kde se na 6 metrech vysílá na FM, případně na kterých kanálech pásma 46 MHz platí "Generální povolení ČTÚ". Přeji šťastnou ruku při výběru funkční stanice a hodně štěstí a radosti při vysílání na 50 MHz na FM.

Ota, OK1TO, "ok1to at volny.cz"


Poznámka redakce:

Tento text vyšel také v časopisu Radioamatér č. 2/2003, a záhy na to se dopisem ozval ing. Jaromír Šimek, OK1JSF, který kdysi na vývoj stanice dohlížel, a k textu měl četné připomínky. Ta nejpodstatnější se týká kmitočtového plánu stanice. První mf kmitočet je 6 MHz, druhý mf kmitočet 100 kHz. S tím musí počítat ten, kdo by chtěl do stanice zasáhnout. OK1JSF též varuje před laděním stanice mimo kanály rozlaďováním referenčního oscilátoru fázového závěsu. Informace o dopisu ing. Šimka je uvedena v čísle 3/2004 časopisu Radioamatér. OK1JSF je potřeba za jeho připomínky v e l m i poděkovat, jsou příkladnou ukázkou odpovědnosti, již i po dlouhých letech cítí jeden z "otců" konstrukce vůči uživatelům i vůči čtenářům. V zápalu pro věc mu však částečně uniklo, že některé části textu OK1TO jsou psány s humornou nadsázkou člověka, který poté, kdy byl kdysi radiostanicí obtěžován na vojně, se dnes raduje, že už si s ní může jen hrát. Dobrou ukázkou je poznámka o přemostění mf filtru kapacitou 220 pF, k němuž někdy vojáci přikročili, aby se zbavili jakékoli nutnosti stanici ladit, a dosáhli tak stavu zvaného "veget". Lze pochopit, že technika takový nápad rozzlobí natolik, že mu unikne ironie, a že nepostřehne, že OK1TO toto "vylepšení" čtenářům zcela jistě neradí. I OK1JSF proti myšlence brojí tím, že ji prohlašuje za nesmysl, který degraduje selektivitu. Příčina se díky rozhorlení změnila v následek. Text OK1TO budiž chápán především jako tip, jak se za málo peněz dobrat dobré stanice, která "umí" provoz FM v pásmu 50 MHz. Jako tip, který je doplněn užitečnými praktickými postřehy uživatele, a konečně jako tip, který je okořeněn i kapkou humoru. Pokud se někdo bude pokoušet o úpravy stanice, což OK1TO z velmi rozumných důvodů nedoporučuje, bude si muset opatřit úplnější technické údaje. Čtenářům se za nepřesnosti v textu omlouváme.

© OK1TO, 2004