Přeskočit na obsah

Anketa

Nový web se mi líbí:

Radioscouting v OK

V radioamatérském názvosloví narazíme často na dvě podobné zkratky: JOTA a IOTA. Zatímmco IOTA, Islands on the Air, je populární diplom, neboli Jamboree on the Air, je setkáním skautů v éteru, a rádi bychom s ním radioamatéry v OK blíže seznámili, protože i české skauty lze při slyšet. Možnosti internetu později skautům dovolily pořádat i další formu jamboree, Jamboree on the Internet - JOTI.


Radio Scouting
První jamboree se uskutečnilo v roce 1958. Celosvětová setkání se nepořádají každý rok a nemůže se jich ani zdaleka zúčastnit každý, kdo by chtěl. dávají všem skautům - a nejen jim - možnost vzájemného kontaktu a popovídání. Jde o velmi dobrou cestu, jak s amatérským vysíláním a jeho kouzly i s internetem seznámit spoustu dětí, z nichž nejedno se k radioamatérství později určitě vrátí.

 

Podstata věci je úplně prostá: vždy třetí úplný weekend v říjnu od soboty 00:01 do neděle 23:59 místního času se sejdou skautské oddíly se svými spřátelenými amatéry nebo radiokluby v jejich ham-shacích a vyměňují si v éteru s jinými skautskými oddíly po celém svět pozdravy a krátké informace o tom, čím se který oddíl zabývá a podobně. Ovládání stanice a dozor nad provozem jsou pochopitelně v rukou hostitele. Jamboree také obykle předchází přípravná beseda oddílu s hostitelem, a i to je dobrá příležitost k propagaci Ham Radia.

Podle aktuálně platných předpisů ČR je účast našich skautů v JOTA možná pod značkou klubové stanice a na kmitočtech, druhy provozu a výkony, které jsou v ČR povoleny operátorské třídě N.


JOTA 2007

aneb kolem světa za 50 hodin

V roce 2007 začíná JOTA již v pátek 19.října 2007 v 22:00 (českého) místního času a končí v neděli 21.října 2005 ve 24:00 hodin.

Některé základní podmínky JOTA:

  • přísné dodržování národních předpisů,
  • výzva "CQ JAMBOREE",
  • použití dále uvedených volacích kmitočtů a poté odladění na nejbližší volný kmitočet:
    konvenční kmitočty JOTA: 3570, 7030, 14060, 18080, 21140, 24910 a 28180 pro CW, 3690 (+ 3940), 7090 (7190), 14290, 18140, 21360, 24960 a 28390 pro SSB (u nás samozřejmě přichází v úvahu jen ty, které odpovídají našim předpisům),
  • Stanice účastnící se JOTA doplňují značku údajem "/J" (dle skautského serveru je to i u nás povoleno ČTÚ).

JOTA NENÍ závod! Nejde o to navázat co nejvíce spojení ani o předvádění špičkové techniky vykuleným dětem! Naopak - jde o navázání kontaktu a o popovídání. Dokonce je možné zúčastnit se hry, kterou spolu v průběhu JOTA skauti z celého světa hrají.

JOTA je každoroční událost, které se účastní kolem 500 000 skautů a skautek z celého světa kteří spolu vzájemně navazují kontakty prostřednictvím amatérského rádia. Je to skutečné "Jamboree", během kterého se vyměňují skautské zkušenosti a sdílejí nápady, což přispívá ke světovému skautskému bratrství.

Velmi prosíme radioamatéry, aby našim skautům pomohli v účasti v JOTA. Radost dětí je velkou odměnou, tou největší je ovšem vklad do budoucnosti amatérství samého.

Informace naleznete na českých stránkách http://www.skauting.cz/jotajoti/ a na mezinárodních stránkách WOSM - World Organization of the Scout Movement - http://home.tiscali.nl/worldscout/Jota/jota.htm.

O našem skautingu mnoho napoví oficiální stránky Junák - svaz skautů a skautek ČR . Nebo stránky o českém radioskautingu www.radioskauting.zcu.cz.


ObRok 2007
30. 4. - 9. 5. 2007
Setkání 1500 skautů a skautek nad 15 let u Jindřichova Hradce

Náš RadioTým zajišťoval komunikaci mezi členy užšího týmu pomocí vysílaček PMR v pásmu 446 MHz a spojení vlakové čety skautského vlaku. Předávali jsme zprávy do dalších sítí jako např. zdravotníkům, VIP sekci nebo programu. Jako záloha byly pro krizové situace připraveny nabité vysílačky v pásmu 172 MHz s větším výkonem a dosahem, které naštěstí nebyly během akce potřeba. V průběhu akce došlo, kromě předem ohlášených výpadků proudu, i k několika neohlášeným, které nám značně zkomplikovaly naši činnost a ohrozily hladký průběh akce. Když máme v nabíječkách 20 vysílaček, které je nutné přes noc nabít, aby je bylo možné celý další den opět používat, není to nic příjemného. Navíc se tak stalo ve 3 hodiny v noci. Když se nám podařilo kontaktovat elektrárny a zjistit, že závada je na jejich straně a že nejsou schopni říct, kdy bude závada opravena, přešli jsme na naše záložní zdroje v podobě velkých akumulátorů. Ráno jsme tedy byli schopni bez problémů najet do normálního provozu a vydávat nabité vysílačky.

ObRok 2007

V rámci programu VaPro jsme ve všech čtyřech blocích představili činnost české národní skautské stanice, povídali jsme si o radioamatérském vysílání, co je radioskauting a pro nepromokavé skauty jsme připravili malý radiový orientační běh, tzv. hon na lišku. Národní skautská stanice vysílala v průběhu celého setkání, navázali jsme několik zajímavých spojení po celém světě a informovali o našem setkání. Radiostanice měla i svůj záložní zdroj v případě nějaké katastrofy, kdyby selhala síť mobilních operátorů a zároveň i dodávka elektrické energie, byli jsme okamžitě připraveni kontaktovat přes radioamatéry příslušné úřady. Naštěstí jsme tuto možnost opět nemuseli využít.

ObRok 2007

Další věc, kterou zajišťoval RadioTým, byl bezdrátový přenos obrazu a zvuku z mobilní kamery na velké plátno na pódiu. Toto technicky náročné propojení bylo realizováno pomocí tzv. radioamatérské televize, kdy se pro přenos informací používá radioamatérské pásmo 1296 MHz. Stejné vybavení bylo použito při historicky prvním roverském mistrovství ve stolním fotbálku, kde jsme přenášeli online obraz z hracího stolu na velké plátno.

Vice na http://www.ok1kvk.nagano.cz či na oficiálním WEBu Obroku - http://www.skaut.cz/obrok/index.php.

Michal, OK1WMR


Navigamus 2000
očima nezávislého pozorovatele

Radioskauti jsou u nás organisováni mezi skauty vodními, protože - podobně, jako jinde ve světě - jich není tolik, aby vytvořili vlastní skautský kmen. I když se "kdesi pod povrchem" najdou i nějaké ty třecí plochy (však jsme v Čechách), jde o symbiosu nanejvýš šťastnou. Není divu, že radioskauty najdeme i při jednom z representativních podniků skautů, svátku vodních hrátek .

má mnohaletou tradici, každý z nich je inspirován vlastním motivem. Počátkem června 2000 se u sečské přehradní nádrže sešlo přes 1000 dětí ze všech míst ČR ve znamení hry na karibské piráty. A opět, ani zde nemohli naši radioskauti chybět. Dostalo se nám pozvání a proto můžeme vydat svědectví.

OL5SCT Organisační dispečink

Jako vždy, přispěli radioskauti ozvučením a spojovací technikou, navíc se pak mohli účastníci i posluchači z asi 3 km okruhu potěšit poslechem FM stanice Radio Navigamus. Radioamatéři z OK i ze světa zase mohli získat hezký příležitostný QSL lístek za spojení se stanicí OL5SCT - zde jako operátoři pomohli zahraniční hosté, OE1WN (OK8AAN), OE1EOA a OE1JBB. Třešničkou na dortu byl specifický přínos bratra Amateura, který je mezi radioamatéry znám jako OK1DR, jemuž připadla organisace tradiční benátské (vlastně karibské) noci. Úkolu se zhostil navýsost, také i proto, že desítky lodiček plných nadšených dětí mu pomáhal - stejně jako celý Navigamus 2000 - radiostanicemi i světlicemi koordinovat tým osvědčených spolupracovníků, OK1BQT, OK1IME, OK1HMB, OK1PBX a OK1JMQ spolu s dalšími operátory z radioklubů OL5SCT a OK1ORJ. Pro úplnost dodejme, že na spojovací služby neměli radioskauti monopol: fungovala třeba i CB síť Skautské Ochranné Služby (SOS), jejíž operátory radioskauti zaškolili.

Radio NAVIGAMUS Amateur OK1DR Karibská noc

Dojem z reje loděk na vodní hladině uprostřed kouzelného letního podvečera byl náramný, to však není to hlavní. Přijdete-li mezi skauty, vidíte leccos:

  • spousty dětí školního věku, které se báječně baví, a nepotřebují k tomu žádné pitomé prodejné šmouly, myšáky ani zajíce,
  • nemálo teenagerů, kteří si s plnou vážností poprvé zkouší drápky svých lidských schopností a odpovědnosti při rozličných pořadatelských úlohách, a ke štěstí jim nechybí ani pivo, ani "tráva", ani předčasně přejícná děvčata,
  • nemálo dospělých, kteří tomu všemu věnují spousty volného času, a mezi nimi oldtimery, kteří hodnoty skautinku přenesli do současnosti přes zlá léta nacistické i bolševické totality, obvykle za cenu persekuce a osobního utrpení,
  • hosty z bližší i vzdálenější ciziny, kteří renesanci skautinku u nás věnují morální i hmotnou podporu, často ze svých soukromých prostředků.
Tohle je ve skutečnosti noční snímek, ale to byste toho moc neviděli 

Když jste chvíli mezi skauty, začnete po nějaké době podvědomě vnímat jakýsi deficit. Teprve po čase vám to dojde: skauti nesmí používat vulgární slova. Může to vypadat jako vnějškovost, ale jen zdánlivě. Zlo někde začíná: proč mu nečelit hned v zárodku, u slov? Skautink se opírá o tradice křesťanství, ale formálních projevů či agitace se nikdo bát nemusí: skautink je hlavně o výchově, a té by jakýkoli formalismus jen a jen škodil.

Když přijdete mezi skauty, najednou se přestanete bát, že jedinou alternativou pro naše děti je injekční stříkačka a prázdnota. Přestanete pochybovat, zda snaha o smysluplný a dobrý život v téhle zemi a na této Zemi má cenu.

Díky vám, skauti, a to nejen za pozvání.

Viděl a zapsal: OK1XU

© OK1QW, 1998