Přeskočit na obsah

Anketa

Nový web se mi líbí:

Přehled uživatelů OK QSL služby

Vážení přátelé,

byla provedena aktualizace seznamu  uživatelů QSL služby pro rok 2021. Prosím, zkontrolujte si, zda jste v seznamu uvedeni vč. všech Vašich platných volacích značek. Pokud již některou svou značku nepoužíváte, prosím, o sdělení této skutečnosti, značka bude ze seznamu odstraněna. Seznam obsahuje jen několik radioklubů,  průběžně se budou doplňovat podle aktuálních dat, spojených  zejména s přeregistrací RK na spolky. Předem děkuji za podněty a doplnění.

Hezký den  

Líba Kociánová

Tajemnice ČRK                                                                                                                          

Seznam má formu souboru ve formátu XLS (MS Excel).

Aktualizace k srpnu 2021


Seznam by měl posloužit především těm, kdo se při zasílání lístků chtějí vystříhat toho, že by některému radioamatéru z OK poslali lístek přes QSL službu zbytečně.

Při práci se seznamem je nezbytné vzít v úvahu, že právo užívat QSL službu je podmíněno úhradou odpovídajícího poplatku za daný rok (tzn. členského příspěvku ČRK, poplatku za užívání QSL služby u individuálních nečlenů ČRK nebo splacením faktury ČRK v případech, kdy pro nečleny ČRK platí hromadně, na základě smlouvy s ČRK, další radioamatérská organizace, jejímiž jsou členy). Tím je dáno, že zejména v první čtvrtině každého roku je seznam nesmírně proměnlivý a ke změnám dochází den co den. Připočteme-li neodstranitelné prodlevy mezi provedením platby uživatelem a jejím doručením na účet ČRK, mezi doručením platby a doručením výpisu z účtu, a mezi doručením výpisu z účtu a zanesením dat do uživatelské databáze QSL služby, je jasné, že seznam v principu nikdy nebude aktuální na 100 % a může být jen pomocným vodítkem.

Pokud nejste v seznamu uvedeni a mělo by tomu tak být, kontaktujte, prosím, ČRK, telefonicky na čísle 266 722 240 nebo na "crk at crk.cz".