Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

Virtuální mailbox call@crk.cz

Šikovnou a užitečnou službu nabízíme všem, kdo by uvítali možnost mít stálou radioamatérskou e-mailovou adresu bez ohledu na to, kde mají umístěn svůj skutečný internetový mailbox. Mnozí z nás potřebují uvést radioamatérským kolegům ke zprostředkování korespondence e-mailovou adresu, která nebude podléhat jejich momentální volbě poskytovatele internetových služeb.

Jsme rádi, že takovým zájemcům můžeme zdarma nabídnout zřízení virtuální e-mailové schránky, tedy v podstatě e-mailové adresy, na niž si mohou dát posílat radioamatérské e-maily, a z níž budou tyto e-maily automaticky přeposílány do jejich e-mailové schránky skutečné (bez nadbytečné časové prodlevy a bez toho, že by maily byly jakkoli archivovány, registrovány atp.).

Jde zkrátka o tzv. "přeposílací adresu", nikoli o skutečnou schránku. Vy nám jen sdělíte, pro jakou radioamatérskou značku má být virtuální box s adresou mojeznacka@crk.cz zřízen a na jakou skutečnou internetovou e-mailovou adresu mají být Vám určené e-maily přeposílány. Dále bude záležet už jen na Vás, abyste nám včas sdělili každou změnu adresy své aktuální schránky, a abyste splňovali podmínky pro existenci virtuální adresy. Pokud si toto sami ohlídáte, pak si můžete být jisti, že pro radioamatérský svět bude Vaše e-mailová adresa na dlouho a spolehlivě stále stejně znít mojeznacka@crk.cz.

Omlouváme se, že v počátcích můžeme zřízení virtuálního boxu nabídnout pouze členům Českého radioklubu, kteří splňují podmínky pro poskytování členských služeb ČRK. Doufáme, že po získání počátečních zkušeností budeme službu moci nabídnout i dalším čtenářům našich stránek.

Chcete-li tuto službu využít, přečtěte si laskavě dále uvedené obecné podmínky. Jestliže Vám vyhovují, pak:

 1. pošlete na adresu "postmaster at crk.cz" e-mail, který bude obsahovat tyto (Vaše vlastní) údaje:

   

  "Prosím o zřízení virtuálního mailboxu ok1xxx@crk.cz.

  Cílová adresa je novak.josef@nevolnik.cz.

  Josef, OK1XXX"

 2. vydržte pár (3-14) dnů, než nám sekretariát Českého radioklubu potvrdí, že box můžeme zřídit,
 3. zřízení boxu Vám oznámíme e-mailem, který pošleme na jeho adresu (pokud nebude možné ho zřídit, pak Vám to sdělíme na adresu cílovou).

Zkušení uživatelé, kteří znají reálné záruky, jež může provozovatel jakéhokoli zařízení internetu uživatelům nabídnout, překvapeni asi nebudou, ale ryze pro jistotu cítíme potřebu strohou a jasnou řečí formulovat, co zaručit můžeme, a co nikoli.

Obecné podmínky pro zřízení a provoz virtuálního boxu mojeznacka@crk.cz jsou uvedeny dále, a podáním žádosti o zřízení boxu žadatel výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, že:

 • Box bude zřízen zájemcům, členům Českého radioklubu, splňujícím podmínky pro poskytování členských služeb Českého radioklubu dle článku § 3 stanov Českého radioklubu. Box bude zrušen, jestliže splnění této podmínky zanikne.
 • Box bude zřízen na základě žádosti zaslané na adresu "postmaster at crk.cz" za splnění dále uvedených podmínek.
 • Žádost obsahuje značku žadatele a adresu skutečné e-mailové schránky žadatele. Tytéž údaje obsahuje i žádost o provedení změn.
 • Český radioklub je oprávněn bez uvedení důvodů odmítnout kteroukoli žádost o zřízení boxu a kteroukoli žádost o provedení změn. Český radioklub je oprávněn bez uvedení důvodů box zřídit nebo odmítnout zřízení boxu ve kteroukoli dobu od doručení žádosti.
 • Český radioklub je oprávněn zrušit zřízený box kdykoli, jestliže pominuly podmínky pro jeho zřízení. Dle vlastních možností vyrozumí uživatele boxu o zrušení boxu co nejdříve.
 • Pro zřízení a provoz boxu jsou určující podmínky, záruky a okolnosti poskytovatele služeb serveru www.web4u.cz.
 • Český radioklub ani poskytovatel služeb serveru www.web4u.cz neodpovídají žádným způsobem komukoli za případné škody vzniklé doručením, nedoručením a neúplným nebo zkresleným doručením jakékoli korespondence do boxu nebo z boxu, ani prodlevou v doručení.
 • Český radioklub ani poskytovatel služeb serveru www.web4u.cz neodpovídají žádným způsobem komukoli za obsah jakékoli korespondence do boxu nebo z boxu.
 • Rozhodnutí Českého radioklubu o zřízení, provozu a zrušení boxu jsou konečná a žadatel/uživatel své případné právní kroky proti těmto rozhodnutím prohlašuje za neplatné od samého počátku.
 • Žadatel přijímá samostatnou odpovědnost za dodržování pravidel chování v síti internet, tzv. netikety.
 • Zprávy zprostředkované boxem se budou vztahovat jen k radioamatérské činnosti.

Prosíme, nezlobte se za tyto zdánlivě nevlídné formulace. Naší povinností je uchránit členy Českého radioklubu před případnými "chytráky"...

© OK1XU, 2003