Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

Soutěž Vysílače České republiky

Místa platná pro bodovaná spojení: Do soutěže se započítávají spojení z malých WWL lokátorů (např. JO70AB), ve kterých se nacházejí rozhlasové či televizní vysílače s ERP větším než 100W. Informace o těchto vysílačích jsou na WWW stránkách ČTÚ a Českých radiokomunikací. (http://www.ctu.cz a http://www.radiokomunikace.cz). Existuje však i mnoho dalších vysílačů, které na uvedených stránkách chybí a tak jsou postupně doplňovány z různých zdrojů na Internetu.

Omezení platnosti spojení: Do soutěže neplatí spojení přes jakékoliv převáděče ani spojení v závodech.

Pásma a druhy provozu: Všechna radioamatérská pásma a tři druhy provozu: Fone, CW a DIGI.

Předávaný kód: RS nebo RST / Identifikační číslo vysílače ve formě trojčíslí(002,153, 097….) / lokátor vysílače. Příklad: 59/012/JN89JI. Identifikační číslo vysílače i qth loc. viz Tabulka TX

Bodování: Počet bodů za spojení je dán: ASL vysílače (m) + ERP výkon vysílače (kW). Údaj ERP výkon vysílače se zaokrouhluje na celá čísla . Body si stanice nepočítá, jsou udány v tabulce vysílačů.
Příklad bodování:

  1. místní TX s ERP 100W a ASL 400m = 400 bodů
  2. vysílač Kojál = 939 bodů
  3. vysílač Cukrák = 1399 bodů
  • stanice, která naváže spojení s protistanicí vysílající z platného QTH a přijme předávaný kód si započítá počet bodů daný tabulkou vysílačů.
  • stanice, která naváže spojení z platného QTH s jakoukoliv jinou stanicí si započítá počet bodů odpovídající vlastnímu QTH za každé spojení.
- Pokud bude protistanice také na platném místě, může si započítat kterákoliv z obou stanic bodovou hodnotu odpovídající vysílači, který je pro danou stanici výhodnější (bodově vyšší).

POZOR! Každým druhem provozu lze provést jen jedno spojení se stejnou stanicí na stejném platném QTH pouze jednou za kalendářní měsíc! Pokud vysíláme z platného místa (rozdáváme body) smíme ze stejného místa každým druhem provozu navázat pouze jedno spojení každým druhem provozu se stejnou stanicí za kalendářní měsíc. V případě, že se v některém čtverci nachází více platných vysílačů, je možné udělat spojení pro každý vysílač zvlášť. Podmínkou je předat kódy těchto vysílačů při spojeních.

Diplomy a ceny: Vítěz celoroční soutěže (1.1.-31.12.2007 ) získá pohár a diplom, stanice na dalších místech obdrží diplomy.

Tabulka vysílačů: Tabulka vysílačů byla sestavena OK2PQS z WWW stránek Českých radiokomunikací a Českého telekomunikačního úřadu jejich sjednocením a pokud to bylo možno vyřazením duplicit. Mezi vysílače nebyly zařazeny televizní vykrývače místního významu již z toho důvodu, že se jejich stav často mění. Autor tabulky uznává, že není možno porovnáváním udaných souřadnic s mapou (Infomapa Speciál a www.mapy.cz) vyloučit všechny duplicity a nesrovnalosti vyplývající ze zřejmého použití různých souřadnicových systémů na výše uvedených seznamech vysílačů na Internetu.
V tabulce jsou uvedeny pouze údaje nutné pro tuto soutěž a proto jsou vypuštěny např. kmitočty, kanály a názvy programů. Výkon se vztahuje vždy na výkonově nejsilnější službu z daného vysílače. Jedná se o ERP a je udán v kilowattech. I zde může dojít ke změnám a nesrovnalostem.
Z výše uvedených důvodů bude autor akceptovat změny v tabulce na základě podnětů široké radioamatérské veřejnosti. Prosím, pokud mi bude někdo posílat zeměpisné souřadnice, musejí být v systému GPS. Tyto souřadnice lze získat na www.mapy.cz. Souřadnice se vztahují na střed paty stožáru, kde je stožárů více na střed soustavy stožárů. Vysílače uvedené v tabulce mohou být doplňovány i rušeny, novému vysílači bude přiřazeno nové číslo a dříve uskutečněná spojení se zrušenými vysílači zůstanou v platnosti. Připomínky a aktualizace tabulky vysílačů zasílejte na e-mail "vysilaceCR at seznam.cz".
Tabulka vysílačů bude publikována a pravidelně aktualizována na stránkách radioklubu OK2KMO a na BBS v síti PR. K dispozici je ve formátu vysilace.xls (Excel 5) a ve formě textového soboru s oddělovači (středníky) na stránce s Tabulkou vysílačů dole.

Deníky a vyhodnocení: Soutěž bude vyhodnocována měsíčně a celoročně na základě zaslaného výpisu z deníku do desátého dne následujícího měsíce. Výpis je možno zaslat v elektronické formě jen v ASCII formátu bez řídících znaků. Nevhodný je soubor z Microsoft Wordu případně jiného "vyššího" textového editoru. Můžete zaslat i výstup z některého elektronického deníku i pro vedení soutěžního provozu (N6TR, Atalanta Lokátor, atd.) nebo ve formátu EDI, Cabrillo a ADIF. Bude akceptována i tabulka z MS Excelu. Papírové výpisy z deníku zasílejte co nejdříve na začátku následujícího měsíce na níže uvedenou adresu. Roční vyhodnocení proběhne pouze v případě, že se v odpovídajícím roce zúčastní soutěže alespoň pět stanic.

Elektronické výpisy z deníku zasílejte na:
e-mail - "vysilaceCR at seznam.cz" vždy jako přílohu, ne vlastní text e-mailu
nebo
BBS - OK2PQS @ OK0NAG.#BOH.CZE.EU

Papírové výpisy z deníku zasílejte na:
Bohumil Křenek, OK2BOB
Kmochova 5
779 00 OLOMOUC

Výsledky jednotlivých měsíčních kol jsou zde.

© OK2BOB, 2007