Přeskočit na obsah

Anketa

Nový web se mi líbí:

OK1VJV, OK1VEY: Zagreb Radio Fest 2005

Ve dnech 17. - 18. 9. 2005 se zúčastnila delegace českých radioamatérů složená ze zástupců ČRK a Radioklubu OK1KHL Holice setkání chorvatských amatérů Zagreb Radio Fest 2005 v Zagrebu. Setkání se za českou stranu zúčastnili předseda ČRK Ing. Jaromír Voleš, OK1VJV, Sveta Majce, OK1VEY, Karel Košťál, OK1SQK, Martin Korda, OK5MK, Jaroslav Chmelík, OK1HDU, Ivan Kohout, OK1MOW, Vladimír Půža, OK1VLA a Václav Busta, OK1MWA. Cestovali jsme do Zagrebu tentokrát přes OM a HA za velmi krásného a teplého počasí.

Setkání se konalo ve velkém sportovním areálu Jarun na okraji Zagrebu, kde je i QTH klubové stanice 9A1A. Po celou dobu setkání však bylo nepříjemné počasí, chladno kolem 11° C, mrholení a vítr. To se projevilo patrně i na relativně malé účasti (ve srovnání s Holicemi). ČRK s Radioklubem OK1KHL tam měli prezentační dvojstánek s informacemi o radioamatérské činnosti v OK. V sobotu na slavnostním zahájení se předseda HRS Petar Miličič 9A6A pochlubil mimo jiné i tím, že den předtím konference I. regionu IARU rozhodla, že její další konference se uskuteční v roce 2008 na ostrově Cavtat v blízkosti Dubrovníku.

Středem pozornosti účastníků byla tradičně radioamatérská burza a potkávaní se s přáteli z radioamatérských pásem. Významnou atrakci předváděl Mladen, 9A4ZZ, a sice multibandovou vertikální anténu vhodnou pro místa kde není místo na plnorozměrové antény. Že to funguje se přesvědčil Ivan, OK1MOW, v pileupu OK stanic v sobotu odpoledne. Autor, 9A4ZZ, přislíbil svou účast a prezentaci této antény na setkání v Holicích 2006 i její publikaci ve sborníku Holice 2006.

Večer se pak konal tradiční hamfest s hudbou a tancem. V neděli již byla účast pro velmi nepříznivé počasí minimální a tak jsme po krátké prohlídce Zagrebu v poledne odcestovali na družební návštěvu Radioklubu Jan Hus Daruvar.


Návštěva Daruvaru se uskutečnila v rámci družebních kontaktů, které má Radioklub "Jan Hus" v Daruvaru, 9A1CCY/9A5Y, s Radioklubem OK1KHL Holice. Pro účastníky české delegace byl připraven bohatý program, který však byl významně ovlivněn krajně nepříznivým počasím. I přes tuto skutečnost jsme po krátkém pobytu v klubovně radioklubu, která je ve spolkovém domě české menšiny " Český dům", navštívili vysílací středisko v Batinjanech cca 5 km od Daruvaru.Zde jsme si prohlédli vybavení, zejména nové stožáry s anténami pro KV a VKV. Díky velmi dobrému zázemí nebyl problém uskutečnit několik desítek spojení s OK a OM.

V pondělí dopoledne jsme absolvovali společenskou část návštěvy, kterou pro nás připravil Zvonko, 9A3LG. Navštívili jsme knihovnu pojmenovanou po zakladateli českého spolkového života Franty Buriana spolu s jeho pamětní síní. Pokračovali jsme návštěvou základní školy Jana Amose Komenského a besedovali s členy učitelského sboru o radostech a strastech působení české menšiny. Velmi milé a dojemné bylo přijetí v mateřské škole s půvabným názvem Ferda Mravenec. Nejstarší děti nám zazpívaly české lidové písničky a předaly malé dárky. Příjemným zjištěním byl fakt, že Česká republika začala významně pomáhat čechům žijícím v zahraničí. Podílela se na přístavbě školy a zabezpečila její velmi moderní vybavení.

Následovala návštěva na krajanském sdružení Svaz Čechů, kde jsme byli seznámeni s fungováním organizace tajemnicí svazu. Součástí je i vydavatelství "Jednota", které vydává v češtině řadu časopisů a publikací. Natočili jsme i krátký rozhovor pro krajanské vysílání.

Nakonec jsme byli velmi mile přijati u starosty města Ing. Zvonka Cegledi, který, ač sám Chorvat, velmi oceňuje aktivity české menšiny v Daruvaru. V menší neformální besedě bylo konstatováno, že Holice a Daruvar jsou přibližně stejně velká města, mají organizačně stejnou spádovou oblast a i většinou stejné hospodářské problémy.

Po obědě se členy Radioklubu Jan Hus Daruvar jsme odjeli přes HA, OM do OK. Byla to cesta pro řidiče velmi náročná, protože jsme jeli přes 300 km v noci a dešti. Vytrvalý déšť poznamenal celou návštěvu a tak se neuskutečnila prohlídka města a okolí, včetně lázní, kterou hostitelé připravili.

Nadšení a aktivity našich krajanů v zahraničí nás zavazují k tomu, abychom jim různými formami pomáhali, zejména se zasíláním českých publikací a časopisů. To je výzva i pro ČRK, protože jedním z nejaktivnějších v udržování českých aktivit v Daruvaru je Radioklub Jan Hus.

Jaromír, OK1VJV, Sveta, OK1VEY

© OK1VJV, OK1VEY, 2005