Přeskočit na obsah

Úvodní strana

image

 

Stanice OL18AMPER

V době konání 26. mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení AMPER 2018 je v provozu příležitostná značka OL18AMPER. Značka bude v provozu od 9. března až do posledního dne konání veletrhu – do 23. března 2018.

Jako jiné příležitostné značky v minulosti i tuto mohou zájemci po zaregistrování využívat po dobu, na kterou si ji zamluví. Registrace probíhá přes stránku www.ol18amper.cz .

Zájemce zašle e-mail na ok2za@ok5z.cz , kde požádá o přístupové údaje. Po obdržení přístupových údajů pak prostřednictvím stránky www.ol18amper.cz (tlačítko vlevo dole) si vybere aktuálně neobsazené pásmo a druh provozu, zaznačí jeho obsazení a odejde – vysílat.

Po skončení své aktivity „vyexportuje“ LOG ve formátu ADIF, přes stránku OL18AMPER nahraje LOG do archivu a uvolní obsazené pásmo.

Pokud by se vyskytl jakýkoli problém s nahráním deníku, doporučuji deník zaslat Rudovi OK2ZA.

Zde patří Rudovi OK2ZA a jeho spolupracovníkům velký dík za zprovoznění této stránky – bez ní by bylo řízení zájmu o vysílání víc než těžkopádné.

Miloš OK1MP se zase postaral o prezentaci značky na QRZ.com a o distribuci deníku do „elektronických QSL-služeb“.

Papírové QSL lístky budou vyřizovány po skončení akce via BURO.

Detaily budou zveřejněny na QRZ.com a na stránkách CRK a může ještě dojít k upřesnění kontaktů.

Krom provozu příležitostné CALL bude mít CRK opět na veletrhu AMPER svůj stánek. Pokud by měl kdokoli zájem se nějak podílet na celodenním chodu stánku, kontaktujte buď naši tajemnici Líbu Kociánovou (poskytne vstupenku), nebo opět ok2pdn@volny.cz - bude přítomen na stánku po celou dobu veletrhu.

Na přípravě aktivity a jejím zdárném průběhu v současnosti pracuje celá řada HAMs.

Případné další informace budou zveřejněny na OK-listu a na stránkách CRK.

 

Josef, ok2pdn


Nahlášení e-mailové adresy pro zasílání elektronického časopisu

Český radioklub sdružuje přátele radioamatérského vysílání v České republice. Na stránkách najdete informace o radioamatérech v ČR, o nabídce služeb Českého radioklubu, i rady, jak se stát radioamatérem. 

Navštěvujete naše stránky poprvé? Věnujte laskavě pozornost úvodním informacím.
 E-mail Českého radioklubu: "crk at crk.cz",
 Další kontakty, členství a příspěvky, organizační informace,  
Připomínky ke stránkám uvítá jejich redaktor Honza, OK1NP: "ok1np at centrum.cz", nebo "webmaster at crk.cz".
 Můžete přejímat informace z těchto stránek, jestliže jako zdroj budou uvedeny WWW stránky Českého radioklubu i autor příslušné stránky.

!!! Pokud máte problém se zobrazením některých stránek v prohlížeči Firefox, zkuste změnit výchozí jazyk stránky viz odkaz. Na odstranění tohoto problému se pracuje. !!!

 

Aktuality

23.12.2016 - Nahlášení e-mailové adresy pro zasílání elektronického časopisu
01.08.2016 - Důležitá a nezbytná informace pro naše pobočné spolky - kluby
04.03.2018 - Rubrika: Bulletin Českého radioklubu
11.02.2018 - Elektronické publikace Českého radioklubu
18.01.2018 - Aktuality z domova
04.01.2018 - Aktuality ze světa
04.01.2018 - Výsledky závodů v OK
08.10.2017 - Aktuality z pásem
08.10.2017 - OK Call Book
22.08.2017 - Zápisy jednání Českého radioklubu
04.07.2017 - Český radioklub - základní informace
30.06.2017 - Přehled uživatelů OK QSL služby
06.05.2017 - Aktuální informace o nových předpisech
08.02.2017 - Aktuality QSL služby
01.01.2017 - Papírový časopis končí – jak to bude dál….

Diskuzní fórum

Objevitelé a zakladatelé

Morse
Morse
Maxwell
Maxwell
Hertz
Hertz
Marconi
Marconi
W1AW
W1AW
OK1AB
OK1AB